Wees goed geïnformeerd

Vergoedingen

Lees meer over eventuele

Vergoedingen

 • Vanuit de (aanvullende) zorgverzekering kun je soms (een deel) van de kosten vergoed krijgen  onder de gezondheidscursussen rondom de bevalling. Of en hoeveel je vergoed krijgt, is afhankelijk van je verzekeraar en de mate waarin je aanvullend verzekerd bent. Aanbevolen wordt om de factuur altijd in te dienen bij de zorgverzekering. In de praktijk blijkt dat regelmatig een deel van de kosten wordt vergoed. 
 
 • Bij sommige zorgverzekeraars kun je gebruik maken van een vrij te besteden budget rondom geboorte. 
 
 • Als de zorgverzekeraar de kosten (nog) niet vergoed, dan is de investering voor enkele trajecten toch te overzien, omdat er een gering aantal sessies nodig zijn. Wanneer je bijvoorbeeld voor traumaverwerking door de huisarts wordt doorverwezen naar een psycholoog dan gaat dit traject ook ten koste van je eigen risico. En er is een verwijsbrief nodig. In het slechtste geval, als de behandeling zich over twee jaar verspreid,  betaal je twee keer je eigen risico. 
 
 • Je kunt de zorgverzekeraar vragen om coulance voor zorg die zij niet standaard vergoeden. Hier vind je een voorbeeldbrief die je hiervoor zou kunnen gebruiken.
 
 • Omdat Materna Care lid is van de BCE (www.childbirtheducators.nl), is het mogelijk dat je in aanmerking kan komen voor vergoeding van het Zo Beval Ik Geboortevoorbereiding traject en/of het Geboortetrauma Hersteltraject Care & Repair. 
 
 • Werkgevers willen nog wel eens bereid zijn om counselling te vergoeden in het kader van de professionele ontwikkeling en vitaliteit van hun medewerkers. Je werkgever is erbij gebaat dat je fysiek en mentaal goed herstelt voordat je weer aan het werk gaat. Check bij je werkgever wat de mogelijkheden zijn binnen je vitaliteitsbudget.
 
 • Ook benut je tijdens je zwangerschap of verlof vaak niet je potje opleiding/coaching. Je kunt de vraag neerleggen bij je leidinggevende. Nee heb je, ja kun je krijgen. Uiteraard zorg ik dan voor een neutrale factuur. 
 
 • Outplacementbudget. Heb je te maken met (dreigend) ontslag? Bespreek dan met je werkgever de mogelijkheden van vergoeding in het kader van een outplacementtraject.
 
 • Uitkerende instanties zoals het UWV en de Gemeentelijke Sociale Dienst zetten coaching nog wel eens in als onderdeel van een reintegratietraject. Informeer naar de mogelijkheden bij je contactpersoon.
 
 • Werk je als zelfstandige? Dan kunnen we dit traject eventueel wegzetten onder coaching, welke je kunt opvoeren als kosten binnen je bedrijf.
 
 • Je kunt de factuur opvoeren bij je belastingaangifte onder medische kosten.